Koala

A Koala (Phascolarctos cinereus) photographed in Australia in 2014.

Common Name:
Latin Name:
Year:
Location: ,